Affärssimulering offentlig upphandling

Få helhetsbilden för totalkostnad kontra behov!

En av de viktigaste aspekterna med inköp och upphandlingar är att se till hela livscykeln för en vara eller tjänst. Istället för att helt fokusera på styckepris, timtaxor och liknande är det den totala kostnaden för användandet som är målet.

I kursen Affärssimulering offentlig upphandling får du praktiskt pröva på helhetsperspektivet så nära verkligheten det går.

Utifrån ett scenariobaserat upplägg, kommer du tillsammans med övriga kursdeltagare att få genomföra ett antal upphandlingar och inköp av varor och tjänster och därefter också agera slutanvändare av dessa.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 13 600 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm

6 – 7 april 2017

26 – 27 oktober 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från