Avtal och uppföljning i offentlig upphandling – från utformande av juridiskt korrekta kontrakt och ramavtal till förvaltning och uppföljning av avtalen i praktiken

För att skapa goda affärer vid offentlig upphandling, där båda parter är överens om vad som ska levereras och hur leveransen ska genomföras, är det avgörande att de kontrakt och ramavtal som formuleras är både affärsmässiga och juridiskt korrekta. För att säkra att avtalen följs är det viktigt att arbeta både systematiskt och noggrant med avtalsuppföljning. Felaktigt formulerade avtal och bristande avtalsuppföljning kan ge allvarliga och långtgående ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.

Under utbildningen får du kunskap om hur affärsmässiga och juridiskt korrekta kontrakt och ramavtal utformas. Dessutom får du praktiska verktyg för att kunna arbeta systematiskt med förvaltning och uppföljning av ingångna kontrakt och ramavtal. Noggrann förvaltning och uppföljning är avgörande för att kunna säkra att leveransen sker enligt överenskommelse och att upphandlingen verkligen resulterar i en god affär.

Målsättning med denna kurs är att ge dig som deltagare kunskap om hur du formulerar kontrakt och ramavtal som säkerställer en tillfredställande hantering av juridiska risker, samtidigt som viktiga affärsmässiga avväganden inte står åt sidan. Du har även fått kunskap och verktyg för att kunna arbeta systematiskt med uppföljning av ingångna kontrakt och ramavtal.

Ur kursens innehåll:

  • Vilka är skillnaderna mellan kontrakt och ramavtal?
  • Vilka modeller för tilldelning av kontrakt inom ramavtal finns det, vilka är dess för- och nackdelar och när lämpar sig respektive modell?
  • Hur utformas villkoren i kontrakt/ramavtal på bästa sätt?
  • Vilka kontraktsvillkor är särskilt viktiga att ställa och följa upp vid olika typer av kontrakt?
  • Hur kan standardavtal användas och hanteras?
  • Hur säkerställs en effektiv kommunikation och samverkan med leverantören under avtalstiden?
  • Hur skapa goda förutsättningar för att möjliggöra en välfungerande förvaltning och uppföljning av kontrakt/ramavtal under hela dess varaktighet?

Kursledare:

Amar Al-Djaber, jur. kand. med inriktning mot avtalsrätt och offentlig upphandling.
Tobias Tegnér, jur. kand. med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och behöver kunskap om hur man formulerar korrekta och affärsmässiga kontrakt och ramavtal och hur man arbetar med uppföljning av ingångna kontrakt och ramavtal i praktiken.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

25-26 september 2017, Stockholm


Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen på kurs hos Studia!

Hemsida: http://www.studia.se


Alla utbildningar från