Avtalsförvaltning i praktiken

Bristande struktur för avtalsförvaltning kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags att upphandla på nytt.

På kursen Avtalsförvaltning i praktiken, får du god grundläggande förståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer.

Kursinformation

Andal dagar: 1

Pris: 7900 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

30 november 2016
8 maj 2017


SIPU

SIPU är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och internationellt. I Sverige erbjuder SIPU ett omfattande kursutbud framförallt för Offentlig förvaltning. Företaget har idag över 30 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

Hemsida: http://www.sipu.se


Alla utbildningar från