Buying Business Services

Vässa dina tjänsteinköp!

I Buying Business Services lär du dig det viktigaste om hur olika typer av tjänster definieras och utvärderas och hur du bäst agerar i samband med köp av tjänster och funktioner.

Du får konkreta verktyg och modeller för kravställning som strävar efter att minimera vanliga fallgropar och underlätta samarbete med tjänsteleverantörer. Du får också kunskap om hur komplexa tjänsteupphandlingar kan genomföras för att uppnå bästa möjliga totalkostnad för givna krav.

De kunskaper du får är värdefulla i det vardagliga inköpsarbetet, såväl som vid beslut om in- och outsourcing.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 15 700 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Stockholm

5 – 6 december 2016

20 – 21 mars 2017

Göteborg

25 – 26 september 2017

Stockholm

4 – 5 december 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från