Diplomerad upphandlare, 9 dgr

Som Diplomerad upphandlare får du en bra bas att stå på i ditt dagliga arbete. Diplomet är ett bevis på att du har nödvändiga teoretiska kunskaper för att genomföra upphandlingar och ger dig en trygghet i processen.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att deltagaren självständigt ska kunna ta ett projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar samt aktivt medverka i mer komplexa upphandlingar.

Målet med utbildningen är att ge dig en bred grund och en ökad trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna hantera hela processen från behov till kontrakt.

Kunskapskontroll och diplomering

Mellan respektive block kommer varje deltagare få en hemuppgift för genomgång i efterkommande block. Detta för att säkerställa att deltagarna har tillgodogjort sig kursinnehållet

Efter genomgången kurs erhålls ett diplom innebärande att deltagaren blir Diplomerad Upphandlare.

Program översikt

 • Upphandlingsjuridik
 • Upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
 • Affärsstrategisk analys
 • Krav på leverantörer
 • Kravspecifikation
 • Kravställning inom miljö och sociala områden
 • Affärsbeteende
 • Utvärdering
 • Ramavtal och avrop
 • Direktupphandling
 • Avtalet
 • Leverans och uppföljning
 • Andra upphandlingsformer och förfaranden

Kursinformation

Andal dagar: 9 dagar

Pris: 38 900 kronor exkl moms

Plats: ,

Målgrupp:


Kurstillfällen

 Utbildningstillfällen 2018

 

Stockholm: Block 1: 20-22 februari, Block 2: 20-22 mars, Block 3: 10-12 april
Göteborg: Block 1: 15-17 maj, Block 2: 12-14 juni, Block 3: 28-30 augusti
Stockholm: Block 1: 30 oktober-1 november, Block 2: 4-6 december, Block 3: 15-17 januari 2019

Tider för alla 3 blocken: Dag 1, kl 9.30 – 16.00 | Dag 2, kl 9.00 – 16.00 | Dag 3, kl 9.00 – 15.00


Colligio

Colligio är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor. Vi erbjuder ett flertal utbildningar på olika nivåer för dig som inköpare/upphandlare. Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar, seminarier och workshops inom området offentlig upphandling.

Hemsida: http://www.colligio.se/utbildning


Alla utbildningar från