Ekonomi assistent med löneadministration Online

Utbildningens mål

Efter utbildningen kan du ansvara för den löpande bokföringen, förbereda bokslutet och även hantera löneberäkningar på ett företag.

Kursinnehåll

Bokföring, 30 kurstimmar
Termer och begrepp
Bas 2015
Bokföringslagen
Löpande bokföring
Fakturering
Leverantörs- och kundreskontra
Bokföring på dator – Visma Administration 2000

Grundläggande företagsekonomi, 12 kurstimmar
Olika företagsformers påverkan på bokföringen
Kalkyler
Kostnad och intäkter
Budgetering
Ränteberäkning
Prissättningsmodeller

Affärsjuridik, 9 kurstimmar
Avtal
Fordringar
Köprätt

Löneadministration, 30 kurstimmar
Arbetstider
Lön, sjuklön och ledighet
Traktamente
Sociala avgifter
Preliminärskatt m.m
Löneadministration på dator – Fortnox Lön

Bokslutsteknik, 30 kurstimmar
Redovisningslagar
Skatt
Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Skulder och obeskattade reserver
Eget kapital i AB
Periodiseringar
Bokslut – och årsredovisning
Bokslutsdispositioner

Kursinformation

Pris: 31875 kr inkl moms

Plats:

Målgrupp:


Påhlmans handelsinstitut

Sedan 1881 har vi på Påhlmans Handelsinstitut hjälpt över 300.000 personer att komma vidare i sina karriärer, dvs att hitta ett nytt jobb, kvalificera sig för en ny tjänst eller avancera på sin nuvarande arbetsplats.

Hemsida: http://www.phi.se/


Alla utbildningar från