Ekonomisk leverantörsbedömning

Skapa förutsättningar för ett stabilt leverantörssamarbete!

Ekonomisk leverantörsbedömning ger dig de verktyg du behöver för att undvika problem som är förknippade med leverantörers och kunders ekonomi. Kursen ger en helhetsbild av de ekonomiska analysmetoder som företag bör använda för att få en heltäckande bild av leverantörer och kunder – i Sverige och globalt.

Du lär dig även att läsa, förstå och beräkna ekonomiska nyckeltal samt att använda den information som ges i årsredovisningar och kreditupplysningar. Du kommer även att kunna göra ekonomiska riskkalkyler och skapa underlag för bedömningar av leverantörer.

Kursinformation

Andal dagar: 3 dagar

Pris: 18 900 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Stockholm
8-10 mars 2017
18-20 oktober 2017

Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från