Fördjupning i lagen om offentlig upphandling

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i framförallt ramavtal, överprövning och anbudsutvärdering.

Ur innehållet:

  • Vad innebär en överprövning – vilka möjligheter erbjuder lagen om offentlig upphandling ditt företag?
  • Vad innebär ogiltighetsförklaring av avtal och hur går man tillväga för att få ett avtal ogiltigförklarat?
  • Praktiskt tillvägagångssätt för kritisk granskning av tilldelningsbeslutet och ställningstagande om överprövning.
  • Vad är ett ramavtal – vad säger upphandlingsreglerna?
  • Hur tilldelas kontraktet/avropet när det finns flera leverantörer – rangordning eller förnyad konkurrensutsättning
  • Hur följer jag upp avropen/affärerna?
  • Skillnad mellan krav och kriterier samt exempel på vanliga utvärderingsmodeller
  • Exempel på aktuella och vägledande domar

Kursinformation

Andal dagar: 1

Pris: 5900 SEK exkl. moms

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm 13 oktober


Visma Commerce AB

Hemsida: http://www.opic.com/utbildning-upphandling/


Alla utbildningar från