Genomförande av förstudie och utformning av upphandlingsdokument som är juridiskt korrekta och leder till goda affärer

För att en upphandling ska bli lyckad är det nödvändigt att noga identifiera vilka behov som behöver tillgodoses genom upphandlingen och att utforma upphandlingsdokument som verkligen leder till att rätt varor, tjänster och byggentreprenader upphandlas till rätt pris .

Brister i förstudiearbetet eller upphandlingsdokumentens utformning kan ge allvarliga kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

Denna kurs fokuserar på det betydelsefulla arbetet som företas inför genomförande av upphandlingen. Under kursen får du kunskap om hur en noggrann förstudie genomförs och konkreta råd om hur du formulerar juridiskt korrekta upphandlingsdokument.

Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska få fördjupad kunskap om det analysarbete som föregår upphandlingen och hur upphandlingsdokumenten ska utformas. Efter kursen har du fått fördjupad förståelse kring hur förstudien ska utföras och hur upphandlingsdokumenten formuleras i överensstämmelse med upphandlingsregelverket. Detta ger förutsättningar för att skapa goda affärer.

Ur kursens innehåll:

  • Vad är viktigt att tänka på ur ett juridiskt perspektiv under förstudien och analysarbetet inför upphandlingen?
  • Vilka är utmaningarna vid genomförande av förstudien och vilka kan konsekvenserna bli av en förstudie med låg kvalitet?
  • Hur får en dialog föras med leverantörer inför annonsering?
  • Vad behöver finnas med i upphandlingsdokumenten?
  • Hur kan kraven utformas för att den upphandlande myndighetens behov ska tillgodoses?
  • Hur utformas effektiva ersättningsmodeller? Vilka pris- och kostnadsparametrar bör inkluderas?
  • Vilka utvärderingsmodeller kan appliceras och hur fungerar de?
  • Hur arbeta med framtagande av tilldelningskriterier och hur omvandlas den upphandlande myndighetens önskemål till mätbara mervärden?

Kursledare:

Amar Al-Djaber, jur. kand. med inriktning mot avtalsrätt och offentlig upphandling.
Tobias Tegnér, jur. kand. med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och behöver kunskap om hur man på bästa sätt genomför en förstudie och utformar upphandlingsdokument som är juridiskt korrekta och leder till goda affärer.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

12-13 juni 2017, Stockholm


Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen på kurs hos Studia!

Hemsida: http://www.studia.se


Alla utbildningar från