Grundutbildning offentlig upphandling

Helhetsperspektivet på upphandlingsprocessen

Upphandling är så mycket mer än bara LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att göra goda och långsiktigt hållbara affärer och upphandlingar.

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Med vår kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp..

Grundutbildning offentlig upphandling är uppdelad i två delar om tre dagar var. För att optimera ditt lärande integreras praktiska och teoretiska övningar i de teoretiska avsnitten. Grundutbildningen finns i två oIika inriktningar, en för den klassiska sektorn med inriktning på LOU och en för försörjningssektorn med inriktning LUF. Grundutbildning upphandling är ett första steg i vårt program, CUSilf®, Certifierad Upphandlare Silf. Programmet ger dig allt du som offentlig upphandlare behöver i ditt arbete med strategiskt inköp. Programmet leder dig även till en internationellt gångbar certifiering.

Kursinformation

Andal dagar: 6 dagar

Pris: 29 750 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm
Block 1: 6-8 februari 2017
Block 2: 13-15 mars 2017

Block 1: 18-20 september 2017
Block 2: 16-18 oktober 2017

Block 1: 13-15 november 2017
Block 2: 11-13 december 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från