Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar

Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den.

Utbildningen lämpar sig väl även för anbudsgivare och de som har lång erfarenhet av inköp på den privata sidan och som nu arbetar som upphandlare eller upphandlingschef på den offentliga sidan.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de grundläggande kunskaperna om LOU/LUF samt kunskap om de grundläggande momenten för att kunna genomföra en offentlig upphandling från början till slut.

Målet med utbildningen är att du, med den kunskap och de verktyg du får, ska känna dig trygg att i rollen som upphandlare kunna genomföra enklare upphandlingar eller som kravställare kunna bidra fullt ut i upphandlingsprocessen.

Programöversikt

Dag 1, Vilka regler tillämpas i offentlig upphandling?

 • Varför ska man upphandla
 • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
 • EU-direktiven bakom LOU/LUF
 • De grundläggande principerna
 • Skillnader mellan LOU/LUF/LOV
 • Kort genomgång av varje kapitel i LOU/LUF
 • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser (kap. 3, kap 15)
 • Upphandlingsförfaranden (kap 4)
 • Annonseringar och tidsfrister (kap 7 och 8)
 • Kommunikation, information dokumentation (kap 9)
 • Uteslutning av leverantör (kap 10)
 • Viktigaste skillnaderna under tröskelvärdet (15 kap)
 • Avtalsspärr, Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift (kap 16)
 • Överprövning, Förtydliganden och kompletteringar
 • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
 • Köplagen
 • Avtalslagen

Dag 2, Praktisk upphandling

 • Genomgång av upphandlingsprocessen
 • Behovsanalys och planering
 • Leverantörsmarknadsundersökning
 • Framtagande av FFU
  • Krav på leverantör
  • Anbudsutvärdering
 • Anbudstid med frågor och svar
 • Kvalificering och utvärdering
 • Tilldelning och avtalsspärr

Dag 3, Praktisk upphandling

 • Grupparbete
 • Direktupphandling
 • Ramavtal
 • Affärsetiken Mutor och jäv

Kursinformation

Andal dagar: 3 dagar

Pris: 13 500 kronor exkl moms

Plats: ,

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Datum 2017
24-26 oktober, Göteborg
14-16 november, Stockholm

Datum 2018

6-8 mars, Göteborg
22-24 maj, Stockholm
25-27 september, Stockholm
23-25 oktober, Göteborg
27-29 november, Stockholm


Colligio

Colligio är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor. Vi erbjuder ett flertal utbildningar på olika nivåer för dig som inköpare/upphandlare. Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar, seminarier och workshops inom området offentlig upphandling.

Hemsida: http://www.colligio.se/utbildning


Alla utbildningar från