Jöken, kväll

Vill du öka din förståelse för de juridiska aspekterna i verksamheten? Kanske vill du auktorisera dig som revisor eller registrera dig som fastighetsmäklare? Tillsammans med affärsjuridik och beskattningsrätt ger kursen juridisk kompetens för revisorsauktorisation. För dig som vill bli fastighetsmäklare, med fullständig registrering, svarar kursen mot större delen av de kunskapskrav som ställs inom allmän civilrätt. Läs mer på www.fastighetsmaklarnamnden.se

Hur ska du säkra dina avtal både som privatperson, företagare och arbetstagare?
När föreligger ett avtal och vad ska du tänka på då du förhandlar ett avtal?
Vad för bolagsformer finns det och hur kan verksamheten bedrivas i dessa?
Vad har bolagsmännen för ansvar intern och extern?
Vilka regler gäller för marknadsföring av varor och tjänster?
Vad har du för rättigheter som hyresgäst, skall du köpa en bostadsrätt eller sälja en fastighet, vill du reklamera en inköpt vara eller upprätta ett testamente?
Vilket straffrättsligt ansvar föreligger?
Vad händer om tvisten är framme? Hur går en domstolsförhandling till?

Du får en djupare insikt i hur samhället reglerar relationer mellan individer, grupper, organisationer och företag av olika slag. Här tränas du i att lösa enklare juridiska problem i olika sammanhang. Till din hjälp har du författningstext och andra rättskällor.

Kursinnehåll
Tyngdpunkt på centrala civilrättsliga regler såsom rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt och arbetsrätt
Associationsrätt
Översikt av den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor
Översikt av marknadsrätt, förvaltningsrätt, processrätt och EG-rätt

Kursen sker på halvfart och avslutas med en skriftlig tentamen. Med en godkänd tentamen kan du sedan tillgodoräkna dig i en universitetsexamen vid Stockholms universitet under förutsättning att du vid tillfället för tillgodoräknandet redan har 5 p från Stockholms universitet samt är inskriven/antagen vid någon kurs vid Stockholms universitet.
Under kursen får ni också träffa en eller två gästlärare.

Mål
Efter kursen förväntas du kunna:
Utnyttja centrala rättskällor
Använda juridisk metod och terminologi
Förklara rättsordningens funktion som konfliktslösare
Identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområde. Detta sker bl.a. genom att lämna in en skrivuppgift och även göra en muntlig presentation av den i slutet av kursen.

Kursinformation

Pris: 14000 kr inkl moms

Plats:

Målgrupp:


Påhlmans handelsinstitut

Sedan 1881 har vi på Påhlmans Handelsinstitut hjälpt över 300.000 personer att komma vidare i sina karriärer, dvs att hitta ett nytt jobb, kvalificera sig för en ny tjänst eller avancera på sin nuvarande arbetsplats.

Hemsida: http://www.phi.se/


Alla utbildningar från