Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

Skriv bättre avtal med fördjupade affärsjuridiska kunskaper

Kursen behandlar de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Du får insikter i den internationella köplagen och den internationella privat- och processrätten och du lär dig hur olika standardavtal kan utformas och hur avtalstvister undviks genom väl utformade avtal.

Hela kursen utgår från din egen situation och verksamhet. Stimulerande dialoger och värdefullt erfarenhetsutbyte är självklara moment.

Du lär dig bland annat

  • Att behärska den internationella köprätten (handel mellan olika länder)
  • Vägledning hur du ur ett juridiskt perspektiv måste agera vid köp av tjänster
  • Hur du bäst tillämpar Incoterms (risker och kostnader vid transporter)

Kursinformation

Andal dagar: 3 dagar

Pris: 21 700 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Stockholm
12-14 december 2016
20-22 mars 2017

Göteborg
4-6 september 2017

Stockholm
11-13 december 2017

Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från