Lagen om offentlig upphandling

Ta första steget och lär dig grunderna till framgångsrika affärer med offentlig sektor!

Ur innehållet:

  • Offentlig sektor som kund – när är det något för dig?
  • Vad du som leverantör måste veta om upphandlingsreglerna
  • Anskaffningsprocessen – hur går den till?
  • Förfrågningsunderlaget – vad ska det innehålla?
  • Prövning av anbud – hur kommer du att bedömas som leverantör?
  • Ramavtal och avrop
  • Överprövning och skadestånd

Kursinformation

Andal dagar: 1

Pris: 5900 SEK exkl. moms

Plats: ,

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm: 1 juni  6 september  8 november
Göteborg: 11 oktober


Visma Commerce AB

Hemsida: http://www.opic.com/utbildning-upphandling/


Alla utbildningar från