LUF Grund och Fördjupning

Vilka regler gäller för försörjningssektorerna?

För försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster gäller LUF, som skiljer sig en hel del från den klassiska lagen, LOU. Den här högaktuella kursen behandlar det som är specifikt för försörjningssektorerna.

I den här tredagarskursen LUF Grund och Fördjupning varvas teoretiska avsnitt med övningar och praktiska exempel. Vi studerar också principiellt viktiga upphandlingsfall som tagits upp i EU-domstolen. Kursmaterialet som omfattar hela LUF är ett heltäckande arbetsmaterial som du har stor nytta av även efter kursen.

Kursledare är Jan-Erik Falk som är jurist med särskild inriktning på upphandlingsfrågor och affärsjuridik. Under åren har Jan-Erik Falk utbildat hundratals jurister, advokater och domare. Han är även ledamot av European Procurement Group, EPPG

Kursinformation

Andal dagar: 3 dagar

Pris: 14 100 kr (exkl. moms)

Plats: ,

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Göteborg
28-30 november 2016

Stockholm
29 -31 maj 2017
4-6 december 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från