Offentlig entreprenadupphandling

Lyckas med offentliga entreprenader

Kursen Offentlig entreprenadupphandling tar upp de grundläggande momenten i avtal- och köprätt som underlättar förståelsen och användandet av de olika standardavtalen inom entreprenadrätten. Vidare behandlas olika entreprenadformer, ersättning och systematik, samt genomgång av AB 04 och ABT 06.

Kursen har sin utgångspunkt i den offentliga upphandlingslagstiftningen och behandlar de specifika frågeställningar som den offentliga upphandlaren måste ta hänsyn till.

Entreprenader innebär ofta mycket stora belopp och det är svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. Det är därför viktigt med väl genomarbetade förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar så att missförstånd mellan parterna om vad som ingår och skall utföras kan undvikas.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 13 600 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm

5-6 december 2016

Göteborg

27-28 februari 2017

Stockholm

30-31 oktober 2017

 


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från