Praktisk avtalsrätt

Inom kommun, landsting och stat

Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! 

Ur kursinnehållet:
• Lagen om offentlig upphandling – genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp?
• Avtalslagen – avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt
• Köplagen – när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning
• Förvaltningslagen – när ett anbud är inkommet – vilken service ska man ge?
• Offentlighetsprincipen – vad är offentligt och vad är hemligt?
• Avtalsformulering hur formulera avtal som:
– är korrekt uppställda
– reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text
– är tydliga och lättolkade
– är lätta att tillämpa
• Kritiska avsnitt i avtalet- viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras?
• Standardavtal – vad innebär standardavtal, hur ska de användas?
• Tjänsteavtal – hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses?

Kursinformation

Andal dagar: 2

Pris: 10 800 kr(exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

29-30 november 2016
14-15 november 2017


SIPU

SIPU är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och internationellt. I Sverige erbjuder SIPU ett omfattande kursutbud framförallt för Offentlig förvaltning. Företaget har idag över 30 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

Hemsida: http://www.sipu.se


Alla utbildningar från