Skriva attraktiva anbud

Vad gör dig till vinnare? Fler anbud på mindre tid? Ramavtal och avrop Eller färre anbud men fler vunna affärer!

Lär dig hitta rätt väg för ditt företag och hur ni svarar korrekt och smart!

Ur innehållet:

  • Hur analyseras uppdraget/förfrågningsunderlaget? Grundläggande krav på ett anbud.
  • När ska du/ska du inte, lämna anbud?
  • Vad krävs det för organisation för att lämna anbud?
  • Hur ska du presentera företaget respektive ert erbjudande?
  • Hur underlättar du för upphandlaren och andra som ska läsa?
  • Hur gör vinnarna? Vi tittar på fler exempel.
  • Hur undviks vanliga misstag i anbudet?

Kursinformation

Andal dagar: 1

Pris: 5900 SEK exkl. moms

Plats: ,

Målgrupp:


Kurstillfällen

Stockholm: 7 september  9 november
Göteborg: 12 oktober


Visma Commerce AB

Hemsida: http://www.opic.com/utbildning-upphandling/


Alla utbildningar från