Strategisk inköps- och logistikledning

Utveckla bättre strategier för verksamheten!

Allt fler ledare inser behovet av strategisk kompetens inom inköp och logistik. Strategisk ledning inom inköps- och logistikområdet handlar om att leda inköps- och logistikprocesser på en övergripande nivå och med mer långsiktig målsättning.

På kursen Strategisk inköps- och logistikledning får du en verktygslåda för att agera i rollen som Inköpschef, Kategorichef och Logistiskchef i allt från små bolag till stora koncerner. Genomgång av verktyg och teori varvas med konkreta case, grupparbeten och rollspel. Utifrån olika scenarier agerar du i rollen av en nyutnämnd inköps- eller logistikchef.

Du kommer att få göra analyser och utarbeta strategier och handlingsprogram för inköps- och logistikfunktionerna i det fiktiva företaget.

Kursinformation

Andal dagar: 3 dagar

Pris: 23 700 kr (exkl. moms)

Plats: ,

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Stockholm
30 januari – 1 februari 2017

Göteborg
8-10 maj 2017

Stockholm
4-6 september 2017
6-8 november 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från