Strategiskt inköp

Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska utgöra ett viktigt verktyg för att nå organisationens övergripande mål.

Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan flera gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant.

Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och risken är stor att man missar totalkostnadsperspektivet. Dessutom kan brist på beslutade strategier leda till att verksamheten går miste om tekniska landvinningar och innovationer.

Kursen syftar till att klargöra begreppet ”strategiskt inköp” och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 10 800 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

28-29 november 2016
18-19 september 2017


SIPU

SIPU är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och internationellt. I Sverige erbjuder SIPU ett omfattande kursutbud framförallt för Offentlig förvaltning. Företaget har idag över 30 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

Hemsida: http://www.sipu.se


Alla utbildningar från