Transportlogistik

Säkerställ era transporter på bästa möjliga sätt

I takt med ökade godsvolymer höjs kraven på snabbhet, flexibilitet, precision och kontroll. För transportköpande företag blir transportfunktionen mer betydelsefull eftersom allt mer gods transporteras längre sträckor. Samtidigt blir det vanligare med outsourcing av transportverksamheten, vilket i sin tur ställer höga krav på upphandlingskompetens, tydliga kravspecifikationer och kvalitetsmätning.

Kursinformation

Andal dagar: 2

Pris: 14 600 kr (exkl. moms)

Plats:

Målgrupp: ,


Kurstillfällen

Stockholm

24-25 april 2017
24-25 oktober 2017


Silf

Hemsida: https://www.silf.se


Alla utbildningar från