Upphandlingens genomförande – från annonsering till tilldelningsbeslut

Utförandefasen i en upphandlingsprocess, från annonsering till tilldelningsbeslut, innehåller flera utmanande moment. Under denna kurs får du både teoretisk och praktisk kunskap som ökar din säkerhet i hur du hanterar dessa olika moment.

Under kursen tar vi steget till utförandefasen av en offentlig upphandling, vilken inträder när den upphandlande myndigheten efter förstudiearbetet utarbetat sina upphandlingsdokument och ska annonsera upphandlingen.

Under utbildningen behandlas viktiga moment och utmaningar som upphandlande myndigheter kan möta under upphandlingens genomförande, från annonsering till tilldelningsbeslut. Vad är viktigt att tänka på under ansöknings- och anbudstiden? Vad skiljer de olika upphandlingsförfarandena? Hur kan en förhandling genomföras för att uppnå likabehandling? Vad är viktigt att tänka på avseende kommunikation, information och dokumentation för en rättssäker upphandlingsprocess? Detta är några av alla viktiga frågeställningar som behandlas under denna kurs.

Målsättningen med kursen är att ge fördjupad kunskap om det praktiska tillvägagångssättet vid utförande av en upphandling och att ge de verktyg som behövs för att nå framgångsrika resultat vid genomförandet av upphandlingen.

Ur kursens innehåll:

  • Hur annonseras en upphandling?
  • Vad är viktigt att tänka på under ansöknings- och anbudstiden?
  • Vilka utmärkande egenskaper har de olika upphandlingsförfarandena och hur genomförs dessa i praktiken?
  • Hur genomföra en korrekt kontroll av inkomna anbud avseende uteslutningsgrunder?
  • Hur sker prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud i praktiken?
  • Förhandlingsmoment vid offentlig upphandling
  • Hur hanteras kompletteringsrätten i nya LOU?
  • Hur hanteras onormalt låga anbud?
  • Vilka aspekter är viktiga att tänka på avseende kommunikation, information och dokumentation för en rättssäker upphandlingsprocess?

Kursledare:

Amar Al-Djaber, jur. kand. med inriktning mot avtalsrätt och offentlig upphandling.
Tobias Tegnér, jur. kand. med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och behöver kunskap om viktiga moment under upphandlingens genomförande, från annonsering till tilldelningsbeslut.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

30-31 augusti 2017, Stockholm


Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen på kurs hos Studia!

Hemsida: http://www.studia.se


Alla utbildningar från