Upphandlingsrätt – grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling

Regelverket kring offentliga upphandlingar kan upplevas som komplicerat och svårt att tolka. För att bli trygg i rollen som upphandlare är det viktigt att både ha god teoretisk kunskap om lagstiftningen och att kunna tillämpa den på bästa sätt i praktiken.

Kursen ger dig viktig grundläggande kunskap om lagarna som omgärdar den offentliga upphandlingen och hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken, med fokus på den nya lagen, lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska få förståelse för upphandlingsregelverket och dess innehåll samt hur detta i sin tur samspelar med det praktiska upphandlingsarbetet. Modulen ger dig grundläggande förståelse för upphandlingsreglerna och skapar trygghet avseende de juridiska avväganden som aktualiseras i upphandlingsprocessen.

Ur kursens innehåll:

  • Vilka är de bakomliggande syftena med upphandlingslagstiftningen?
  • Vad innebär principerna för offentlig upphandling och hur inverkar de på upphandlingsarbetet
  • Vilka aspekter i upphandlingen påverkar vilka regler som ska tillämpas och vad särskiljer de bestämmelser som följer av direktivet i förhållande till det nationella regelverket?
  • Hur fungerar ramavtal respektive samordnad upphandling?
  • Hur fungerar de olika upphandlingsförfarandena och när är de tillämpliga?
  • Vilka bestämmelser ger förutsättningarna för uteslutning och kvalificeringskrav?
  • Vad säger lagen om utformning av krav på upphandlingsföremålet och tilldelningskriterier
  • Grundläggande förutsättningarna för prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud

Kursledare:

Amar Al-Djaber, jur. kand. med inriktning mot avtalsrätt och offentlig upphandling.
Tobias Tegnér, jur. kand. med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till dig som behöver grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om offentlig upphandling.

Kursinformation

Andal dagar: 2 dagar

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Plats:

Målgrupp:


Kurstillfällen

29-30 maj 2017, Stockholm


Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen på kurs hos Studia!

Hemsida: http://www.studia.se


Alla utbildningar från